Hostfiles gebruiken

Hoe kan je Hostfiles gebruiken op jouw computer

Door het aanpassen van het hosts file op uw computer, kunt u een domeinnaam doorverwijzen naar een specifieke server/IP-adres. Zodoende kunt u uw website bekijken zonder dat anderen dit kunnen zien op een andere server. Dit is bijvoorbeeld heel handig als u uw website gaat migreren naar een andere/nieuwe server.

Voor Windows

In het programma “Kladblok” opent, kunt u uw hosts file aanpassen. Open het programma als Administrator (rechtermuisknop -> ‘Als Administrator uitvoeren’).

In Kladblok gaat u naar 'C:\Windows\System32\drivers\etc' Als u daar geen bestanden ziet staan, kunt u rechtsonder in het extensie balkje ‘tekstdocumenten (*.txt)’ naar ‘alle bestanden (*.*)’

Open nu het bestand ‘Hosts’

Onderaan het bestand voegt u een nieuwe regel toe, hier in komt het volgende te staan (zonder brackets):

[uw IP-adres] [uwdomein.ext] [www.uwdomein.ext]

Voorbeeld:

91.198.106.56 reviced.nl www.reviced.nl

Sla nu de wijzigingen op. Vanaf dit moment verwijst het domein naar het door u ingestelde IP-adres. Dit geldt natuurlijk alleen voor de computer waar u het hosts file heeft aangepast.

Voor Mac/Linux:

De hosts file op een Mac/Linux-systeem past u aan door gebruik te maken van de terminal. Als u de terminal heeft geopend, kunt met één van deze twee commando’s het hostsfile openen en bewerken.

sudo nano /etc/hosts
sudo vi /etc/hosts

Onderaan het bestand voegt u een nieuwe regel toe, hier in komt het volgende te staan (zonder brackets):

[uw IP-adres] [uwdomein.ext] [www.uwdomein.ext]

Voorbeeld:

91.198.106.56 reviced.nl www.reviced.nl

Nu u dit heeft toegevoegd, kunt u het bestand weer opslaan. Nu u het bestand heeft opgeslagen voert u het volgende commando uit:

dscacheutil –flushcache

Als u de wijziging weer uit wilt schakelen plaatst u voor de regel die u heeft toegevoegd een ‘#’ teken en voert u opnieuw de regel 'dscacheutil -flushcache' uit

Heb je hulp nodig, of kom je er niet uit? Reageer in de comments of neem contact op met ons support team.